FAQ
O serwerze KOLEJ.PL
DZISIAJ|JUTRO|WCZORAJ|GALERIE|FORUM|FAQ|TABOR|INFRASTRUKTURA|MODELARSTWO|SOFTWARE|LINKI| Przewodnik po KOLEJ.PL
WsteczDalej

logo

NAZWA OZN. DRUKU
Raport z jazdy R5

R6
Wykaz wagonów w składzie pociągu R7

R8
Wykaz wagonów doczepionych i odczepionych R9
Polecenie wykonania pracy manewrowej R10
Wykaz wagonów przydzielonych do stacji macierzystej R13
Książka obrotu wagonów R14
Karta pobytu na stacji wagonów miejscowych (loco) przybyłych
dnia ................
R14b
Książka obrotu wagonów dla punktów ładunkowych R15a
Nalepka kierunkowa zwyczajna R16
Nalepka kierunkowa na wagon z przesyłkami pośpiesznymi R17
Nalepka kierunkowa na wagon dysponowany R21
Nalepka - próżny do przewozów międzynarodowych w systemie RIV R21a
Nalepka próżny do przewozów międzynarodowych w systemie PPW R21b
Nalepka "Czysty" R22
Rejestr wagnów przetrzymanych na swojej i sąsiednich stacjach z przeznaczeniem na bocznice stacji docelowej wagonu R23
Sprawozdanie z pracy wagonów R24
Wykaz zdawczy na wagony zdane R25

R26
Zawiadomienie o wagonach gotowych do zabrania R27

R28
Książka spisu ilostanu rozporządzalnego wagonów R29
Sprawodzanie o sytuacji wagonowej R30

R30a
Karta ewidencyjna wagonu R31
Wykaz ilości naładowanych i wyładowanych wagonów R32
Karta wagonowa R33
Karta obrotu wagonu Nr ...... R34
Wykaz pracy wagonów niekolejowych i wynajętych R34a
Książka wagonów włączonych do naprawy R36
Rejestr wagonów ładownych i próżnych do wysłania R37
Rachunek wagonów w naprawie i oczekiwaniu naprawy, myciu i odkażaniu R38
Rejestr wagonów towarowych przybyłych na stację i wysłanych ze stacji R39
Sprawozdanie z przejścia wagonów towarowych w ruchu międzynarodowym R41a
Sprawozdanie z przejścia wagonów w DOKP na DOKP i odwrotnie R41
Zestawienie miesięczne średniego pobytu wagonu towarowego i podwójnych operacji ładunkowych R43
Książka zamówień wagonów R45
Zamówienie wagonów na dzień R46
Zawiadomienie o wagonach, które zamówiono na dzień ............, przydzielono i podstawiono dla niżej wymienionych nadawców R47a
Protokół oględzin technicznych wagonu niekolejowego R48
Protokół zdawczo - odbiorczy przekazania wagonu przedsiębiorstwu PKP R49
Protokół zdawczo - odbiorczy zwrotu wagonu niekolejowego R50
Umowa o najem wagonu R51
Umowa o włączenie wagonów niekolejowych do taboru kolejowego R52
Wykaz wagonów towarowych wyłączonych z przewozu R57
Nalepka na wagon poszukiwany R65
Książka kontroli przetrzymanych wagonów R68
Rejestr spływu węglarek R90
Wykaz wagonów brankardów towarowych wg ich przydziału R101
Książka obrotu brankardów towarowych przydzielonych do stacji R103
Książka obrotu brankadów towarowych przychodzących do stacji zwrotnych R104
Zapotrzebowanie wagonów do przewozu przesyłek w komunikacji międzynarodowej R211

R212
Plan obsługi stacji R228
Plan przejścia wagonów R229
Plan przejścia wagonów i obsługi stacji R230
Protokół zdawczo - odborczy w sprawie umowy najmu wagonu PKP R 232
Protokół zdawczo - odbiorczy w sprawie zwrotu najętego wagonu PKP R 233
Karta przebiegu na wagon obcy R 281
Zestawienie średniego pobytu na stacji wagonów miejscowych (loco) wysłanych R 312
Rachunek wagonogodzin pobytu wagonu towarowego na stacji R 314
Wniosek o włączenie wagonu niekolejowego do taboru PKP  
Kontrolka ilości wagonów towarowych w pociągach kursujących o godz 24.00  
Zestawienie wagonogodzin pobytu za dzień  
Wykaz (karta) spisu wagonów towarowych  
Zestawienie wynikowe ze spisu wagonów towarowych  
Protokół o stwierdzeniu uszkodzenia wagonu lub braku luźnych częśći wagonowych H 1428
Protokół o brakach lub uszkodzenia wewnętrznych brankardu towarowego Mw 505
Nalepka "Nie ładować, po wyładowaniu zwrócić na stację macierzystą" Mw 539
Wykaz o stanie wagonów Mw 576
Zestawienie o wyłączeniu z przewozów wagonów uszkodzonych Mw 579
Zawiadomienie o naprawieniu wagonów nadających się do ponownego włączenia do przewozów Mw 581
Nalepka "Do naprawy okresowej" Mw 582
Nalepka "Niezdatny do ruchu" Mw 585
Nalepka "Do mycia i odkażania" Mw 588
Nalepka "Wymyty i odkażony" Mw 588a
Nalepka "Do poprawy ładunku/przeładunku" Mw 589
Zawiadomienie o przydatnośći wagonów do przewozów specjalnie dysponowanych Mw 601
Dyspozycja na przewóz taboru kolejowego do i z naprawy Mw 621
Nalepka: Uszkodzenie - brak luźnych części wagonowych Mw 622

Opracowanie: Sebastian Ossowski.

 

| DZISIAJ | JUTRO | WCZORAJ | GALERIE | FORUM | FAQ |

| TABOR | INFRASTRUKTURA | MODELARSTWO | SOFTWARE | LINKI | O SERWERZE |
 
Przewodnik po KOLEJ.pl
<< Wstecz - Na górę - Strona główna działu - Dalej >>
Wszelkie uwagi odnosnie WWW KOLEJ.pl przeslij TUTAJ.