male logo galerii...
wagony akumulatorowe


Zdjęcie przedstawia akumulatorowy zespół trakcyjny 090 802 Ma. Zdjęcie wykonano 14.06.95 w czasie parady parowozów z okazji 150-lecia kolei na ziemiach polskich
Zdj. i scan: Tomasz Miodek (tomek@pactor.com.pl)

menu galerii PKP galeria PKP