male logo galerii...
EM10


EM10-002 w Warszawie Głównej - na wystawie taboru zorganizowanej z okazji obchodów 60-lecia elektryfikacji PKP.
Foto & skan: Paweł Kamiński (1995).

EM10-101 na dworcu w Katowicach.
Foto: Arkadiusz Palla (1996.06.02).

EM10-101 certoli się z jakim¶ składem przy wagonowni Katowice. Zdjęcie robię z kładki nad torami, ul. Paderewskiego, 100m od miejsca pracy. Przemalowali j± z szarej na niebiesko jeszcze w 1997.
Foto: Jakub Halor (1998.01.15).

menu galerii PKP galeria PKP