male logo galerii...
EP09


EP09-024 oczekuje na bocznym torze na stacji Warszawa Wschodnia.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.08.19).

EP09-032 na wystawie taboru z okazji 60-lecia elektryfikacji PKP.
Foto & skan: Paweł Kamiński (1996).

EP09-033 mknie z prędkoœcią ok. 120 km/h przez stację Tychy, prowadząc pociąg EC 'Sobieski' relacji Wiedeń - Warszawa.
Foto: Radosław Wadoń (1997.09.11).

menu galerii PKP galeria PKP