male logo galerii...
EU11


Przyszła EU11 (identyczna zewnętrznie z EU43) - jeszcze w fabrycznym malowaniu AD-Tranz.
Foto: AD-Tranz (materiał reklamowy) (1997).

Fotografie EU43, i EU11 w barwach PKP (Adtranz Italia)menu galerii PKP galeria PKP