male logo galerii...
EU43


Przyszła EU43 (identyczna zewnętrznie z EU11) - jeszcze w fabrycznym malowaniu AD-Tranz.
Foto: AD-Tranz (materiał reklamowy) (1997).

Fotografie EU43 w barwach PKP (Adtranz Italia)


menu galerii PKP galeria PKP