male logo galerii...
EW90


EW90 to pociągi tzw. typu "Stadtbahn" dla berlińskiej kolei średnicowej, serii DR ET/EB/ES165. W znakowaniu DR ET to ElektroTriebwagen (wagon motorowy elektryczny), EB - ElektroBeiwagen (wagon doczepny w EZT), ES - ElektroSteuerwagen (wagon sterowniczy, w Polsce też nazywany rozrządczym, czyli doczepa z kabiną maszynisty). Numery to po prostu numery inwentarza, zaczynające się od podanych liczb. W 1945 zostały one w ilości ok. 100 zestawów dwuwagonowych w zakładach naprawczych w Lubaniu Śląskim, podówczas Reichsbahn-Ausbesserung Werk (RAW) Lauban i wpadły w rece Polakow. Uruchomiono z nich m.in. 54 pociagow serii EW90 (165). Każdy pociąg (w terminologii niemieckiej "viertelzug", czyli ćwiartka) składał się z wagonu silnikowego (prąd stały 800 V, B0' B0') i doczepnego. Oba mogły mieć kabiny maszynisty (wersja ET/ES, na PKP s/r), lub też miał tylko silnikowy (wersja ET/EB, na PKP s/d). Pełny pociag na S-Bahnie w Berlinie (vollzug) to osiem wagonów (cztery ćwiartki). W Polsce część z nich użyto jako dawców części zamiennych, część skasowano od razu, a na reszcie dobudowano pantografy i puszczono od 1951 roku w Gdańsku. W części wagonów sterowniczych (doczepnych z kabiną maszynisty) zlikwidowano kabinę (?). Oryginalne zestawy zostały przemieszane i niektóre składy dwuwagonowe PKP miały wagony pochodzące z dwu różnych zestawów niemieckich. Oczywiście, na PKP każda jednostka dwuwagonowa miała te same numery (np. EW90-01s/01d). Różnice z poniższych fragmentach danych o przenumerowaniu pochodzą stąd, że oryginały niemieckie podzielono między różne zestawy PKP. Fragmentaryczne dane o przenumerowaniu EW90:
ET/EB 165 008 - EW90-01s/01d
ET/EB 165 013 - EW90-34s/33d
ET/EB 165 029 - EW90-05s/22d
ET/EB 165 046 - EW90-18s/18d
ET/EB 165 401 - EW90-12s/12d
ET/EB 165 042 - EW90-34s/33d
ET/EB 165 382 - EW90-41s/16d
ET/ES 165 277 - EW90-42s/42r (z drugą kabiną maszynisty)
ET/ES 165 088 - EW90-29s/38r
ET/ES 165 404 - EW90-40s/41r
EB 165 435 - EW90-14d
ET 165 456 - po wojnie skasowany ze względu na uszkodzenia
ES 165 456 - EW90-50r
ET/EB 165 535 - EW90-27s/27d
ET/EB 165 504 - EW90-22s/54d
ET/EB 165 550 - EW90-44s/04d
ET 165 479 - EW90-46s
ET 165 568 - EW90-50s
EB 165 568 - po wojnie skasowany ze względu na uszkodzenia
ET/EB 165 602 - EW90-26s/26d
ET/EB 165 610 - EW90-52s/52d
ET/EB 165 582 - EW90-28s/51d
ET/EB 165 629 - EW90-25s/40d
ET 165 571 - EW90-13s
EB 165 603 - EW90-48d
ET 165 603, EB 165 571 - skasowane ze względu na uszkodzenia
ET 165 013 - EW90-34s
Dane pochodzą z następujących książek:
1. Wolfgang Valtin, Deutsches Lok-Archiv, Verzeichnis aller Lokomotiven und Triebwagen, Band 3, Transpress Berlin 1992
2. Peter Bley, Berliner S-Bahn, Alba Verlag, 1997
Zdjęcie nadesłał Jacek Grabowski.

EW90
Zdjęcie nadesłał Jacek Grabowski.

menu galerii PKP galeria PKP