male logo galerii...
EW92


EW92 to pociągi tzw. typu "Stadtbahn" dla berlińskiej kolei średnicowej, serii DR ET/EB/ES 166 to typ "Olympia", zbudowany z okazji igrzysk olimpijskich w Berlinie w 1936 r. W znakowaniu DR ET to ElektroTriebwagen (wagon motorowy elektryczny), EB - ElektroBeiwagen (wagon doczepny w EZT), ES - ElektroSteuerwagen (wagon sterowniczy, w Polsce też nazywany rozrządczym, czyli doczepa z kabiną maszynisty). Numery to po prostu numery inwentarza, zaczynające się od podanych liczb. W 1945 zostały one w ilości ok. 100 zestawów dwuwagonowych w zakładach naprawczych w Lubaniu Śląskim, podówczas Reichsbahn-Ausbesserung Werk (RAW) Lauban i wpadły w rece Polakow. Uruchomiono z nich m.in. 6 serii EW92 (166) Każdy pociąg (w terminologii niemieckiej "viertelzug", czyli ćwiartka) składał się z wagonu silnikowego (prąd stały 800 V, B0' B0') i doczepnego. Oba mogły mieć kabiny maszynisty (wersja ET/ES, na PKP s/r), lub też miał tylko silnikowy (wersja ET/EB, na PKP s/d). Pełny pociag na S-Bahnie w Berlinie (vollzug) to osiem wagonów (cztery ćwiartki). W Polsce część z nich użyto jako dawców części zamiennych, część skasowano od razu, a na reszcie dobudowano pantografy i puszczono od 1951 roku w Gdańsku. W części wagonów sterowniczych (doczepnych z kabiną maszynisty) zlikwidowano kabinę (?). Oryginalne zestawy zostały przemieszane i niektóre składy dwuwagonowe PKP miały wagony pochodzące z dwu różnych zestawów niemieckich. Oczywiście, na PKP każda jednostka dwuwagonowa miała te same numery (np. EW90-01s/01d). Różnice z poniższych fragmentach danych o przenumerowaniu pochodzą stąd, że oryginały niemieckie podzielono między różne zestawy PKP. Fragmentaryczne dane o przenumerowaniu EW92:
ET/EB 166 004 - EW92-05s/05d
ET/EB 166 034 - EW92-03s/03d
ET/EB 166 007 i ET/EB 166 032 - skasowane ze względu na uszkodzenia
Dane pochodzą z następujących książek:
1. Wolfgang Valtin, Deutsches Lok-Archiv, Verzeichnis aller Lokomotiven und Triebwagen, Band 3, Transpress Berlin 1992
2. Peter Bley, Berliner S-Bahn, Alba Verlag, 1997
Zdjęcie nadesłał Jacek Grabowski.

EW92.
Zdjęcie nadesłał Jacek Grabowski.

menu galerii PKP galeria PKP