male logo galerii...
wagony grzewcze


Wagon ogrzewczy z 1900 roku. Skansen w Chabˇwce.
Fot. Pawe│ Wojtczuk (Kodak Royal Gold 100).

menu galerii PKP galeria PKP