male logo galerii...
Metro (Warszawa)


Jedna z dwóch (trzech?) lokomotywek manewrowych metra warszawskiego na stacji Kabaty.
Foto: Michał Setlak (1995).

Czoło wagonu silnikowego metra warszawskiego, Kabaty.
Foto: Michał Setlak (1995).

Pulpit maszynisty wagonu metra warszawskiego, w środku czarna konsola SOP (systemu sterowania ruchem).
Foto: Michał Setlak (1995).

Wnętrze nastawni stacji Kabaty metra warszawskiego, przez okno widać wjazd do tunelu.
Foto: Michał Setlak (1995).

menu galerii PKP galeria PKP