male logo galerii...
w±skotorowe wagony towarowe
pod innym zarz±dem


Wagoniki podpięte do lokomotywki GLs30 wywoż± szlam z osadników. Kolejka Wodoci±gów Miejskich w Krakowie.
Foto: Marek Moczulski (1997.10.10).

menu galerii PKP galeria PKP