male logo galerii...
OKi2


OKi2-17 w Skansenie - Parowozowni Jaworzyna ¦l±ska.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.09.14).

menu galerii PKP galeria PKP