male logo galerii...
OKl27


OKl27-27 na terenie lokomotywowni Gdynia Grabówek.
Foto: Jan Jakub Remisiewicz (07.1997).

OKl27-41 w Skansenie w Chabówce.
Foto & skan: Jaros³aw Dominik Stawarz (1997.09.03).

menu galerii PKP galeria PKP