male logo galerii...
OKo1


OKo1-3 w Muzeum Kolejnictwa - Warszawa Główna.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.07.15).

menu galerii PKP galeria PKP