male logo galerii...
OKz32


OKz32-2 - jedyny zachowany (i zarazem czynny) polski tendrzak górski ze skansenu w Chabówce, na paradzie parowozów na stacji Warszawa Główna (obchody 150-ciu lat kolei na ziemiach polskich).
Foto & skan: Paweł Kamiński (1995.06.14).

menu galerii PKP galeria PKP