male logo galerii...
Ol12


Ol12-7 na paradzie parowozów na stacji Warszawa Główna (obchody 150-ciu lat kolei na ziemiach polskich).
Foto & skan: Paweł Kamiński (1995.06.14).

Ol12-7 prowadzi pociąg z Chabówki do Kasiny Wielkiej (VII Ogólnopolski Zlot Miłośników Kolei).
Foto: Marek Moczulski (1997.10.11).

menu galerii PKP galeria PKP