male logo galerii...
Os24


Os24-10 w Muzeum Kolejnictwa - Warszawa Główna.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.07.15).

menu galerii PKP galeria PKP