male logo galerii...
Pd5


Parowóz Pd5 z wykonanym przekrojem kotła i tendra znajdujący się na terenie Technikum Kolejowego w Warszawie. Zdjęcie wykonano 11 stycznia 1998r.
Zdjęcie wykonał i zeskanował: Wiesław Firląg http://friko2.onet.pl/wa/wfirlag/

Parowóz Pd5 z wykonanym przekrojem kotła i tendra znajdujący się na terenie Technikum Kolejowego w Warszawie. Zdjęcie wykonano 11 stycznia 1998r.
Zdjęcie wykonał i zeskanował: Wiesław Firląg http://friko2.onet.pl/wa/wfirlag/

menu galerii PKP galeria PKP