male logo galerii...
Lokomotywy PMP PW
(kolei piaskowych)


TKz-211, ciężki pięcioosiowy tendrzak produkcji f-my Borsig, których spora ilość pracowała na PMP PW. Obecnie rdzewieje w Muzeum Kolejnictwa w Warszwie.
Foto: Jarosław Dominik Stawarz (15.07.1997).

T419P-601, Rybnik Boguszowice, koleje PTK i GK Rybnik, 8.I.1998. Jedyny egzemplarz tej maszyny w Polsce.
Foto Arkadiusz Palla, skan Jakub Halor.

menu galerii PKP galeria PKP