male logo galerii...
Pm3


Pm3-3 w aerodynamicznej otulinie w Muzeum Kolejnictwa - Warszawa Główna.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.07.15).

menu galerii PKP galeria PKP