male logo galerii...
Pt31


Pt31-64 w Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce - ostatni zachowany (chociaż zimny) parowóz tego typu w kraju.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.07.21).

menu galerii PKP galeria PKP