male logo galerii...
wagony motorowe XX-lecia międzywojennego


Wagon silnikowy szybkobieżny produkcji HCP, zaczerpnięte z "Inżyniera Kolejowego", rocznik 1936.
Autor nieznany, zdjęcie nadesłał Jacek Grabowski.

Wagon motorowy ESCx. Podpisany jako "Wagon motorowy z motorem Diesla wykonany przez warsztaty WSPÓLNOTY INTERESÓW". Zdjęcie i podpis pochodzi z czasopisma: ŻYCIE TECHNICZNE-ROK XIII-KWIECIEŃ 1937-ZESZYT 4 (zdjęcie z okładki).
Autor zdjęcia nieznany; zeskanował: Rafał Firląg.

Wagon silnikowy z 1938 r. dla ruchu lokalnego serii SBCix z numerem 90 098; dwa takie wagony zachowały się po wojnie i jeden z nich podobno stoi w Kraśniku..
Autor nieznany, zdjęcie nadesłał Jacek Grabowski.

Wagon silnikowy szybkobieżny HCP serii SBx z numerem 90 102, ostatnia seria z 1939 roku (fot. fabryczna)
Autor nieznany, zdjęcie nadesłał Jacek Grabowski.

Wagon silnikowy serii SCgix (z przedziałem pocztowym), numer 90 064, z silnikiem prof. Ebermana (?).
Autor nieznany, zdjęcie nadesłał Jacek Grabowski.

menu galerii PKP galeria PKP