male logo galerii...
SM02


SM02 w mniej oficjalnym oznaczeniu (jako 'Ls40') w Skansenie - Parowozowni Kościerzyna.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.05.23).

menu galerii PKP galeria PKP