male logo galerii...
SM15


SM15-17 - eksponat warszawskiego Muzeum Kolejnictwa.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.07.15).

menu galerii PKP galeria PKP