male logo galerii...
SM30


SM30-266 w Lokomotywowni Bydgoszcz Główna.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.11.22).

menu galerii PKP galeria PKP