male logo galerii...
SM40


SM40-01 z lokomotywowni Żurawica, jako eksponat muzeum 'Skansen Chabówka'.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.07.21).

menu galerii PKP galeria PKP