male logo galerii...
SM48


SM48-009 z Lokomotywowni Żurawica oczekuje na bocznym torze na stacji Przemyśl Główny. Lokomotywy tego typu są jedynymi 'manewrówkami', jakie obsługują Przemyśl i zlokalizowaną w Żurawicy wielką stację rozrządową.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.07.22).

SM 48 - 59 na stacji Warszawa Rembertów
Fot. Paweł Wojtczuk 3 lipca 1996 roku

menu galerii PKP galeria PKP