male logo galerii...
SN52


SN52-38 w szopie Parowozowni Kościerzyna. Jest to chyba jedyny zachowany egzemplarz tej serii w kraju.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.05.23).

menu galerii PKP galeria PKP