male logo galerii...
SN60


Wagon motorowy serii SN60.
Zdjęcie nadesłał Jacek Grabowski.

menu galerii PKP galeria PKP