male logo galerii...
SN61


SN61-133, onegdaj z Lok. Chojnice, niszczejący długo w Muzeum Kolejnictwa. Obecnie po gruntownej renowacji stanowi 'zimny' eksponat tworzonego w Ełku skansenu, samotnie stojąc przed tamtejszą obrotnicą.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.07.08).

SN61-168 - wciąż czynny eksponat skansenu w Chabówce.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.08.15).

menu galerii PKP galeria PKP