male logo galerii...
SN80


SN80-12 na bocznym torze nieopodal stacji Leszno.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.09.15).

menu galerii PKP galeria PKP