male logo galerii...
SP30


SP30-174 przejeżdżająca przez stację Bydgoszcz Główna.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.11.22).

menu galerii PKP galeria PKP