male logo galerii...
SP45


SP45-012 z wyjętą jedną środkową osią w pierwszym wózku, na bocznym torze w Lokomotywowni Chojnice.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.11.29).

menu galerii PKP galeria PKP