male logo galerii...
SP47


SP47-001 w Warszawie Głównej, na wystawie taboru z okazji 60-lecia elektryfikacji PKP.
Foto & skan: Paweł Kamiński (1995).

menu galerii PKP galeria PKP