male logo galerii...
SR61


SR61-001 ze zdemontowanym pantografem, jako jeden z wielu eksponatów Parowozowni Kościerzyna.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.05.23).

SR61-002 w Idzikowicach.
Foto: Wojciech Janusz (10 marca 1998).

SR61-002 w Idzikowicach.
Foto: Wojciech Janusz (10 marca 1998).

SR61-002 w Idzikowicach.
Foto: Wojciech Janusz (10 marca 1998).

menu galerii PKP galeria PKP