male logo galerii...
ST43


ST43-260 z lok. Leszno, wjeżdża z małym pociągiem zbiorczym do Wolsztyna. Pociąg ten będzie potem rozformowany i po kilka wagonów zostanie rozwiezionych po okolicy trakcją parową
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.06.17).

menu galerii PKP galeria PKP