male logo galerii...
SU42


SU42-086 stoi na bocznym torze w Lokomotywowni Chojnice.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.11.29).

menu galerii PKP galeria PKP