male logo galerii...
TKb1


TKb1-1479 - najstarszy zachowany parowóz na ziemiach polskich. Nigdy nie pracował dla zarządu PKP, bowiem został wycofany z ruchu przed jego powstaniem.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.07.21).

menu galerii PKP galeria PKP