male logo galerii...
TKh100


TKh100-45 w Skansenie - Parowozowni Kościerzyna.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.07.04).

menu galerii PKP galeria PKP