male logo galerii...
TKh2


TKh2-12 jako eksponat w Parowozowni w Jaworzynie ¦l±skiej.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.09.14).

menu galerii PKP galeria PKP