male logo galerii...
TKl100


Parowóz Tkl100-16 w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie-czerwiec 1997
Zdjęcie wykonał i zeskanował: Wiesław Firląg http://friko2.onet.pl/wa/wfirlag/

TKl100-16 w Muzeum Kolejnictwa - Warszawa Główna.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.07.15).

menu galerii PKP galeria PKP