male logo galerii...
TKp1


TKp1-46 jako pomnik przed Lokomotywownią Bydgoszcz Główna.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.11.22).

menu galerii PKP galeria PKP