male logo galerii...
TKt48


TKt48-36 z MD Gdynia Grabówek (oddelegowany do Zduńskiej Woli Karsznic), na 'odwiedzinach' w Parowozowni Kościerzyna.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.05.23).

TKt48-143 na stacji Nowa Wieś Mochy.
Foto: Jan Jakub Remisiewicz (09.1997).

TKt48-173 w skansenie w Jaworzynie Śląskiej.
Foto: Jan Jakub Remisiewicz (08.1997).

TKt48-177 - wspaniale odnowiony eksponat przed dworcem w Nowym Sączu.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.09.02).

menu galerii PKP galeria PKP