male logo galerii...
Tp2


Tp2-34 w skansenie w Jaworzynie ¦l±skiej.
Foto: Jan Jakub Remisiewicz (08.1997).

Tp2-34 jako eksponat (jeden z lepszych) Parowozowni Jaworzyna ¦l±ska.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.09.14).

menu galerii PKP galeria PKP