male logo galerii...
Tp4


Tp4-259 w Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.07.21).

Tp4 - 259 skansen w Chabówce
Fot. Paweł Wojtczuk Kodak Royal Gold 100

menu galerii PKP galeria PKP