male logo galerii...
Tr202


Tr202-19 w Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.07.21).

menu galerii PKP galeria PKP