male logo galerii...
Tr21


Parowóz Tr21-53 w skansenie Zduńska Wola-Karsznice-lipiec 1997
Zdjęcie wykonał i zeskanował: Wiesław Firląg http://friko2.onet.pl/wa/wfirlag/
Foto & skan: Jakub Halor (1997.09.20).

menu galerii PKP galeria PKP