male logo galerii...
Tw1


Tw1-90 - jedyny zachowany w naszym kraju, w Skansenie - Parowozowni Kościerzyna.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.05.23).

menu galerii PKP galeria PKP