male logo galerii...
Tw12


Tw12-12 w Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce.
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.09.03).

menu galerii PKP galeria PKP