male logo galerii...
Ty1


Ty1-76 w Parowozowni Wolsztyn (jest to nieczynny eksponat).
Foto & skan: Jarosław Dominik Stawarz (1997.06.18).

menu galerii PKP galeria PKP